Malacca Deaf Sports Telah Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Bersama Agensi Kerajaan Berkenaan Penghantaran Kontinjen Pekak Negeri Melaka Ke Temasya SOPMA XX

    03 Aug 2018