Pihak Universiti Teknoloji Malaysia (UTM) dibawah seliaan Dr Rahayu, Pensyarah Kanan Malaysia-Japan Institute of Technology,UTM dan Ustaz Muhammad bin Abdullah, pemilik dan pengasas iDivers menawarkan kerjasama khas kepada MSDeaf dalam bidang selam

    04 Dec 2020