Menyelesaikan urusan tanda tangan pengesahan dokumen berkenaan jurulatih-jurulatih bagi sukan pekak di bawah program khas Majlis Sukan Negara.

    04 Nov 2020