History National Bodies of Sports

  Sejarah Penganjuran Sukan Kebangsaan

  SUKMA SOPMA SPM
  Permulaan SUKMA Permulaan SOPMA Permulaan SPM
  Majlis Sukan Negara Malaysia
  1986 Kuala Lumpur
  Jawatankuasa Sukan Antara Kelab Pekak
  1985 Kuala Lumpur
  Majlis Pemulihan Malaysia
  1981 Kuala Lumpur
  1986 - SUKMA Ke-1 Kuala Lumpur
  1988 - SUKMA Ke-2 Kuala Lumpur
  1990 - SUKMA Ke-3 Sarawak
  1992 - SUKMA Ke-4 Johor
  1994 - SUKMA Ke-5 Perak
  1996 - SUKMA Ke-6 Pahang
  1998 - SUKMA Ke-7 Selangor
  2000 - SUKMA Ke-8 Pulau Pinang
  2002 - SUKMA Ke-9 Sabah
  2004 - SUKMA Ke-10 Negeri Sembilan
  2006 - SUKMA Ke-11 Kedah
  2008 - SUKMA Ke-12 Terengganu
  2010 - SUKMA Ke-13 Melaka
  2011 - SUKMA Ke-14 W.Persekutuan
  2012 - SUKMA Ke-15 Pahang
  2013 - SUKMA Ke-16 W.Persekutuan
  2014 - SUKMA Ke-17 Perlis
  2016 - SUKMA Ke-18 Sarawak
  2018 - SUKMA Ke-19 Perak
  1985 - KSAKP Ke-1 Kuala Lumpur
  1986 - KSAKP Ke-2 Pulau Pinang
  1987 - KSAKP Ke-3 Selangor
  1988 - KSAKP Ke-4 Kedah
  1989 - KSAKP Ke-5 Kuala Lumpur
  1990 - SKOP Ke-6 Johor
  1991 - SKOP Ke-7 Selangor
  1992 - SKOP Ke-8 Pulau Pinang
  1993 - SKOP Ke-9 Pahang
  1995 - SKOP Ke-10 Kedah
  1982 - SKOC Ke-1 Kuala Lumpur
  1984 - SKOC Ke-2 Selangor
  1986 - SKOC Ke-3 Pulau Pinang
  1988 - SKOC Ke-4 Kelantan
  1990 - SKOC Ke-5 Melaka
  Majlis Sukan Orang Cacat Malaysia
  1992 - SKOC Ke-6 Terengganu
  1994 - SKOC Ke-7 Johor
  Persekutuan Sukan Orang Pekak Malaysia
  1997 - SKOP Ke-11 Selangor
  1999 - SKOP Ke-12 Johor
  2001 - SKOP Ke-13 Kelantan
  2003 - SKOP Ke-14 Kedah
  2006 - SKOP Ke-15 Perak
  2009 - SKOP Ke-16 Terengganu
  Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Malaysia
  1996 - SKOKU Ke-8 Sarawak
  Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia
  2012 - SOPMA Ke-17 Kuala Lumpur
  2014 - SOPMA Ke-18 Melaka
  2016 - SOPMA Ke-19 Sarawak
  2018 - SOPMA Ke-20 Ipoh
  Majlis Paralimpik Malaysia
  1998 - SPM Ke-9 Selangor
  2000 - SPM Ke-10 Kuala Lumpur
  2002 - SPM Ke-11 Kuala Lumpur
  2004 - SPM Ke-12 Kuala Lumpur
  2006 - SPM Ke-13 Kuala Lumpur
  2008 - SPM Ke-14 Kuala Lumpur
  2010 - SPM Ke-15 Melaka
  2012 - SPM Ke-16 Pahang
  2014 - SPM Ke-17 Perlis
  2016 - SPM Ke-18 Sarawak
  2018 - SPM Ke-19 Perak
  NOTA :
  SUKMA - Sukan Malaysia
  NOTA :
  KSAKP - Kejohanan Sukan Antara Kelab Pekak
  SKOP - Sukan Kebangsaan Orang Pekak
  SOPMA - Sukan Orang Pekak Malaysia
  NOTA :
  SKOC - Sukan Kebangsaan Orang Cacat
  SKOKU - Sukan Kebangsaan Orang Kurang Upaya
  SPM - Sukan Paralimpik Malaysia