MATLAMAT MSDeaf

MATLAMAT

  • Merancang pembangunan sukan orang Pekak.
  • Membudayakan sukan sebagai cara hidup.
  • Pendidikan melalui sukan.

MOTO

Atlet-atlet pekak perlu mempunyai program kesukanan yang khusus dan fokus dalam satu jenis sukan, digilap ke peringkat tertinggi.

VISI

Matlamat untuk menyediakan peluang kepada atlet pekak mengejar kecemerlangan sukan di samping menikmati kesamarataan hak bersukan.

MISI

  • Menyediakan kesamarataan peluang dan meningkatkan penglibatan warga pekak dalam bidang sukan.
  • Mencapai pengiktirafan semua pihak terhadap sukan warga Pekak sebagai sebahagian daripada budaya orang Pekak yang unik.