Profil MSDeaf

Sejarah Penganjuran Sukan Kebangsaan

Permulaan SUKMA Permulaan SOPMA Permulaan SPM
Majlis Sukan Negara Malaysia
1986 Kuala Lumpur
Jawatankuasa Sukan Antara Kelab Pekak
1985 Kuala Lumpur
Majlis Pemulihan Malaysia
1981 Kuala Lumpur
1986 - SUKMA Ke-1 Kuala Lumpur
1988 - SUKMA Ke-2 Kuala Lumpur
1990 - SUKMA Ke-3 Sarawak
1992 - SUKMA Ke-4 Johor
1994 - SUKMA Ke-5 Perak
1996 - SUKMA Ke-6 Pahang
1998 - SUKMA Ke-7 Selangor
2000 - SUKMA Ke-8 Pulau Pinang
2002 - SUKMA Ke-9 Sabah
2004 - SUKMA Ke-10 Negeri Sembilan
2006 - SUKMA Ke-11 Kedah
2008 - SUKMA Ke-12 Terengganu
2010 - SUKMA Ke-13 Melaka
2011 - SUKMA Ke-14 W.Persekutuan
2012 - SUKMA Ke-15 Pahang
2013 - SUKMA Ke-16 W.Persekutuan
2014 - SUKMA Ke-17 Perlis
2016 - SUKMA Ke-18 Sarawak
1985 - KSAKP Ke-1 Kuala Lumpur
1986 - KSAKP Ke-2 Pulau Pinang
1987 - KSAKP Ke-3 Selangor
1988 - KSAKP Ke-4 Kedah
1989 - KSAKP Ke-5 Kuala Lumpur
1990 - SKOP Ke-6 Johor
1991 - SKOP Ke-7 Selangor
1992 - SKOP Ke-8 Pulau Pinang
1993 - SKOP Ke-9 Pahang
1995 - SKOP Ke-10 Kedah
1982 - SKOC Ke-1 Kuala Lumpur
1984 - SKOC Ke-2 Selangor
1986 - SKOC Ke-3 Pulau Pinang
1988 - SKOC Ke-4 Kelantan
1990 - SKOC Ke-5 Melaka
Majlis Sukan Orang Cacat Malaysia
1992 - SKOC Ke-6 Terengganu
1994 - SKOC Ke-7 Johor
Persekutuan Sukan Orang Pekak Malaysia
1997 - SKOP Ke-11 Selangor
1999 - SKOP Ke-12 Johor
2001 - SKOP Ke-13 Kelantan
2003 - SKOP Ke-14 Kedah
2006 - SKOP Ke-15 Perak
2009 - SKOP Ke-16 Terengganu
Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Malaysia
1996 - SKOKU Ke-8 Sarawak
Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia
2012 - SOPMA Ke-17 Kuala Lumpur
2014 - SOPMA Ke-18 Melaka
2016 - SOPMA Ke-19 Sarawak
Majlis Paralimpik Malaysia
1998 - SPM Ke-9 Selangor
2000 - SPM Ke-10 Kuala Lumpur
2002 - SPM Ke-11 Kuala Lumpur
2004 - SPM Ke-12 Kuala Lumpur
2006 - SPM Ke-13 Kuala Lumpur
2008 - SPM Ke-14 Kuala Lumpur
2010 - SPM Ke-15 Melaka
2012 - SPM Ke-16 Pahang
2014 - SPM Ke-17 Perlis
2016 - SPM Ke-18 Sarawak
NOTA :
SUKMA - Sukan Malaysia
NOTA :
KSAKP - Kejohanan Sukan Antara Kelab Pekak
SKOP - Sukan Kebangsaan Orang Pekak
SOPMA - Sukan Orang Pekak Malaysia
NOTA :
SKOC - Sukan Kebangsaan Orang Cacat
SKOKU - Sukan Kebangsaan Orang Kurang Upaya
SPM - Sukan Paralimpik Malaysia

Rakan Kongsi

Masukkan e-mel anda dan melanggan surat berita kami.

FOLLOW @MSDeaf